Նախագծային, անգլերեն

Mkhitar Sebastatsi

Mkhitar (real name is Manuk) Sebastatsi studied at the St. Nshan of Sebastia, then in the monasteries of Echmiadzin, Sevan, Karin. In 1693 he gone to Beria, where he met Catholic missionaries. In 1696 he was ordained a celibate priest and in 1699 he was ordained a priest.

Շարունակել կարդալ “Mkhitar Sebastatsi”

մաթեմ

Թեմատիկ աշխատանք

Առաջադրանք 3

1. Լուծել հավասարումը
ա) 5x=0,2

X=-1

բ) ( 1/3)x= ∛ 3

X=-1/3

գ) 4x-2=2*8x-1

X=-2

դ) 54x+1=(0,2)x-6

X=1

ե) (1/3)2x+1+5*(1/3)2x-1=138

X=-1

զ) (0,125)3-x=2 √2

X=7/2

է) (√0,5)2-x=32

X=6.30677

2. Լուծել անհավասարումը

ա) (1/3)x ≤27

X€[-3;+անսահման)

բ) 3x+1 * 5x-2<27

X€(-անսահման;2)

գ) 9*32x- 82*3x+9 ≥0

X€(-անսահման;-2]U [2 ;+անսահման )

դ) 7*3x+1+3*7x+1 ≥58*21x/2

X€(-անսահման ;-2] U [2 ;+անսահման)

11.

640п

Իրավունք

Հարցեր և առաջադրանքներ

1) Ի՞նչ ձևերով գոյություն ունեն սոցիալական նորմերը:

Սոցիալական շատ նորմեր հիմնականում ձևով որոշակի չեն, այլ գործում են գիտակցության մեջ գտնվող նորմ-սկզբունքների տեսքով: Վերջիններս շատ ավելի ընդհանուր են և զուրկ որոշակիությունից: Օրինակ`թե ինչպես պետք է մատուցվի հարգանքը քաղացիական շիրիմներին`դրանց այցելողների կողմից, որևէ կերպ կարգավորված չէ: Մի շարք սոցիալական նորմեր կարգավորում են այդ հարաբերությունները, սակայն դրանք ամրագրված չեն ինչ-որ ձևում, ուստի և դրանք շատ դեպքերում անորոշ են ու տարընթերցելի:

Շարունակել կարդալ “Հարցեր և առաջադրանքներ”

քաղաքագիտություն

ՀՀ կառավարման ձևը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ձևը խորհրդարանական է: Հանրապետության կառավարությունը կազմավորվում է ընտրություններում հաղթաց կուսակցության կողմից կամ ընտրվում է խորհդարանի կողմից և հաշվետու, պատասխանատու է նրա առջև:

քաղաքագիտություն

Քաղաքականություն և Քաղաքական Համակարգ

Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է: Օրինակ, այն կարող է բնութագրել հասարակության կամ հանրույթի հարաբերությունները իրենց կառավարող անհատի հետ։

Քաղաքականությունը կարելի է համարել հասարակական պայմանագրի հասնելու միջոց, որտեղ միավորվում են անձնականն ու հասարակականը։ Շարունակել կարդալ “Քաղաքականություն և Քաղաքական Համակարգ”

քաղաքագիտություն

ՀՀ նախորդ և ներկայիս պետական իշխանությունները

Նախորդ կառավարությունը հարգանք չէր վայելում ժողովրդի մոտ: Իշխանությունը մի քանի  խոշոր օլիգարխների ձեռքերում էր: Երկրի ռեսուրսներն օգտագործում էին ոչ թե երկրի զարգացման համար, այլ նաև անձնական հարստացման համար Շարունակել կարդալ “ՀՀ նախորդ և ներկայիս պետական իշխանությունները”

քաղաքագիտություն

Իշխանություն և Ինքնիշխանություն

Պետական իշխանությունը պետության ընդունակություն է ազդել մարդկանց վարքագծի վրա և նրանք ենթարկել իր կամքին:

Պետության ինքնիշխանությունը նրա հատկությունն է, որն արտահայտվում է երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայությամբ և արտաքին հարաբերություններում անկախությամբ: